TRẠM BƠM CÔNG NGHIỆP

TRẠM BƠM KHU CÔNG NGHIỆP

Thi công lắp đặt hệ thống máy bơm nước công nghiệp trong trạm cấp nước

 Bố trí các đường ống hệ thống cho máy bơm nước công nghiệp cho phù hợp và hợp lý nhất đảm bảo chất lượng và thi công ổn đinh nhất của công trình trạm máy bơm cấp nước.

trạm máy bơm nước sạch công nghiệp caprair
máy bơm nước sạch caprari
 

ZALO
FACEBOOK
0942880199